KØREPRØVE

KØREPRØVE

Unique Drive Trafikskole

Køreprøven består af en teoriprøve og en praktisk prøve:

Køreprøven opdeles i en teoriprøve og en praktisk prøve, hvor teoriprøven skal bestås før man kan tage den praktiske prøve. Under køreprøven vurderer den tilsynsførende/ prøvesagkyndige om ansøgeren har opnået de nødvendige kundskaber og færdigheder, som er beskrevet i lektionsplanen for den pågældende kørekortkategori.

Bil kørekort lovpakke på Frederiksberg og København med fokus på kvalitet og sikkerhed

Køreprøven aflægges for færdselsstyrelsen prøvesagkyndig, og når man består prøven, får man et midlertidigt kørekort. Dette midlertidige kørekort er gyldigt i 15 år, medmindre man oplever sygdom, hvor kørekortet kan udstedes for en kortere periode. Det er vigtigt altid at have kørekortet med sig, når man kører, og det skal vises til politiet på forlangende. Hvis man mister eller beskadiger sit kørekort, kan man få det udstedt igen hos borgerservice

For at kunne bestå køreprøven til bilkørekort, skal du opfylde følgende krav:

1.Gennemført lovpakken

Du skal have gennemført den lovpakke, som er obligatorisk for at få bilkørekort. Dette indebærer at have opnået de nødvendige teoretiske og praktiske færdigheder i henhold til loven.

2-Kontrol af bilens udstyr

Du skal kunne demonstrere din viden om bilens udstyr ved at besvare kontrolspørgsmål. Disse spørgsmål drejer sig om at kontrollere bilens forskellige funktioner og komponenter, og du skal kunne svare korrekt udenad.

3-Beherskelse af bilen i trafikken

Køretøjets kontrol:

Det er vigtigt at man kontrollerer og behersker bilen i trafikken korrekt. Dette inkluderer at have en god føling med speeder, bremser, kobling (hvis det er en bil med manuelt gearskifte), rat og andre betjeningsorganer. Du skal være i stand til at accelerere, bremse og styre køretøjet jævnt og præcist på vej.

Hastighedsstyring:

At du kan styre hastigheden på en hensigtsmæssig måde og det er afgørende for sikker kørsel. Det indebærer at overholde hastighedsgrænserne efter tavler og tilpasse farten til forskellige kørselsforhold, såsom vejr, trafik og vejkvalitet. Du skal en hver tid være i stand til at fører køretøjet sådan at du accelererer og bremse gradvist for at undgå pludselige bevægelser, der kan føre til tab af kontrol over bilen.

Vognbanestyring:

At du kan styre hastigheden på en hensigtsmæssig måde og det er afgørende for sikker kørsel. Det indebærer at overholde hastighedsgrænserne efter tavler og tilpasse farten til forskellige kørselsforhold, såsom vejr, trafik og vejkvalitet. Du skal en hver tid være i stand til at fører køretøjet sådan at du accelererer og bremse gradvist for at undgå pludselige bevægelser, der kan føre til tab af kontrol over bilen.

Køreteknikker:

Dette indebærer at beherskelse af bilen involverer også at beherske forskellige køreteknikker, hvor man ikke er til fare eller ulempe for andre trafikanter på vej. Det handler også om at korrekt brug af blinklys, korrekt spejlvurdering og overvågning af trafikken omkring bilen, korrekt positionering på vejen, god afstandskontrol og korrekt udførelse af manøvrer som ind- og udkørsel, parkering og vending.

Bevidsthed om omgivelserne:

Du skal være forudseende i trafikken og opfatte og bedømme fare mulighederne i god tid, og reagere hensigtsmæssigt over for dem. Man skal være opmærksom på andre køretøjer, fodgængere, cyklister og tavler. En god opfattelse af trafiksituation og evnen til at læse vejrforholdene er vigtig for at kunne reagere hurtigt og sikkert i forskellige manøvrere færdighederne.

Beherskelse af stress:

Trafik kan være stressende, især kørsel i tættere bebyggede områder eller under vanskelige kørselsforhold i myldretiderne. Du skal være i stand til at bevare roen og forblive fokuseret, selv i stressende situationer. Du skal undgå aggressive handlinger, som f.eks. skænderier med andre bilister i trafikken.

Du skal kunne håndtere bilen på en overbevisende måde i trafikken. Dette indebærer at vise sikker og korrekt kørsel, overholdelse af færdselsreglerne, og vise hensyn til andre trafikanter og generel ansvarlig adfærd bag rattet.

Den praktiske køreprøve består af to dele

Københavns Bedste Køreskole | Bedste Køreskole i Københavns | Bedste Køreskole

Kontrolprøven før kørslen:

1-Umiddelbart før du starter kørslen, skal du kunne udføre en kontrol af bilens tekniske detaljer. Dette inkluderer blandt andet bremser, styretøj, dækmønster, lygter, støddæmpere og lignende.

2-Selve køreprøven varer mellem 25 og 50 minutter. Din køreprøvesagkyndige vil informere dig i god tid om den rute, du skal køre. Din kørsel vil blive bedømt af den køreprøvesagkyndige.

Midlertidigt kørekort.

Når du har bestået køreprøven, vil den køreprøvesagkyndige udstede et midlertidigt kørekort til dig. Dette kørekort giver dig ret til at køre bil i Danmark.

Københavns Bedste Køreskole | Bedste Køreskole i Københavns | Bedste Køreskole

Kørekort

Efter 3-4 uger vil du modtage det permanente kørekort, som giver dig ret til at køre bil i de fleste lande uden yderligere formaliteter.

Københavns Bedste Køreskole | Bedste Køreskole i Københavns | Bedste Køreskole