GENERHVERV

KØREKORT GENERHVERV

Unique Drive Traficskole

Generhvervelse af Kørekort

Har du fået dit kørekort frakendt, skal du bestå en kontrollerende køreprøve. Hvis førerret er frakendt på grund af spiritual kørsel, skal man gennemføre et kursus i alkohol, narko og trafik (ANT-KURSUS). Der er to former for frakendelse af førerretten,

 • Betinget frakendelse
 • Ubetinget frakendelse

Der stilles forskellige krav til, hvordan man generhverver sit kørekort. Unique Drive Trafikskole tilbyder generhvervelse af kørekortet efter betinget eller ubetinget frakendelse af kørekortet samt kørselsforbud. Her kan man læse mere om ansøgningsprocessen på borger.dk. Har du nogle spørgsmål til, hvordan du generhverver dit kørekort vil vi mere end gerne hjælpe dig.

Betinget frakendelse af førerretten

Har du fået frakendt din førerret betinget, er dit kørekort i en treårig prøveperiode, hvis :
 • Du skal bestå en kontrollerende køreprøve dvs. en teori- og køreprøve.
 • En ny trafikforseelse kan resultere at du får frakendelse af førerret. Sådan ville du miste dit kørekort ubetinget og mindst periode er på 6 måneder.
 • Ved betinget frakendelse får du indkaldelse fra Færdselsstyrelsen til den kontrollerende køreprøve. Du bliver også informeret om fristen, hvornår du senest skal bestå den kontrollerende køreprøve.
 • Hvis du har mistet kørekort pga. spirituskørsel efter 1 september 2005 eller derefter, skal du gå igennem et ANT kursus, Alkohol, Narko og Trafik kursus, inden du får lov til at generhverve dit kørekort. 

Ubetinget frakendelse af førerretten

Hvis du får en betinget frakendelse af førerretten skal du aflevere dit kørekort til politiet. Du får først dit kørekort tilbage efter frakendelse perioden er udløbet, og du har bestået en køreprøve.

Hvis din førerret har været frakendt i 3 år eller mere, får du kun kørekort til Kat. B. Har haft flere kategorier i dit gamle kørekort, skal du til køreprøve i de alle kategorier, som du ønsker at have tilbage.

Hvis du har mistet kørekort ubetinget pga. spirituskørsel fra den 1 marts 2002 eller derefter, skal du gå igennem et ANT kursus, Alkohol, Narko og Trafik kursus, inden du får lov til at generhverve dit kørekort.  

Kørselsforbud

Du skal aflevere dit kørekort til politiet, hvis du har fået kørselsforbud, Du får først dit kørekort tilbage, efter du har gået igennem en særlig køreundervisning og bestået en køreprøve. Har du fået kørselsforbuddet pga. spirituskørsel, skal du gå igennem et ANT kursus, Alkohol, Narko og Trafik kursus, instedet for særlig køreundervisning.

Særlig køreundervisning

Hvis man har fået kørselsforbud, skal man gennemføre en særlig køreundervisning hos en godkendt kørelærer. Så skal man op til den kontrollerende køreprøve. Den særlige køreundervisning er fordelt i fire dele af den almindelige undervisningsplan, som man skal gå igennem til den almindelige køreprøve:

 1. Grundregler for bilkørsel
 2. Trafikadfærd
 3. Manøvrer på vej
 4. Særlige risikoforhold.

Undervisningen skal mindst indeholde otte lektioner af 45 minutter i teorilokale og mindst otte lektioner af 45 minutter i kørsel på vej. Undervisningen skal som minimum fuldføres over otte undervisningsdage.

Alkohol, Narko og Trafik Kursus (ANT-kursus)

Har du fået kørselsforbud pga. spirituskørsel fra den 1. marts 2002 eller derefter, eller fået betinget eller ubetinget frakendelse af førerretten pga. spirituskørsel, skal du gå igennem et kursus (ANT-kursus) i Alkohol, Narko og Trafik for at få dit kørekort tilbage.

GENERHVERV DIT KØREKORT

2.999 kr.

 • Ubegrænset teorikursus
 • Ubegrænsede evaluerende teoriprøver
 • Teoribog & 90 dages online teoriprøver
 • 4 kørelektioner (4 x 45 min.) for at rette tilegnede vaner

HERUDOVER SKAL DER PÅREGNES UDGIFTER TIL:

Prøvegebyr til politiet (teoriprøve)890 kr.
Leje af skolevogn til køreprøven inkl. forsikring 1400 kr.
Ekstra kørelektioner a 45 min. 450 kr.