Aflysninger

Hvis du er forhindret i at deltage i køreundervisning eller en prøve, er det vigtigt for både dig og din kørelærer, at du aflyser i god tid.

Ved at aflyse i god tid kan vi finde en ny tid hurtigere, der passer dig, og du undgår at falde bagud med din undervisning.

Køreskolen har følgende regler for aflysning af undervisning:

 Bemærk -Køretimerskal aflyses dagen før inden kl. 12.00.k, at hverdage tæller, og weekends og helligdage tæller ikke med.Køreteknisk og  –manøvrebane anlæg skal aflyses senest 7 hverdage før.
-Førstehjælpskursus skal aflyses senest 3 hverdage før.
-Både teori og praktiskprøve hos Færdselsstyrelsen skal aflyses senest 7 hverdage før prøvetiden.
-Hvis du aflyser for sent, uanset årsag, skal der stadig betales.
-På grund af flere elever, der har aflyst deres køretimer for sent eller slet ikke er mødt op, er køreskolen nødt til at understrege over for alle elever, at der skal betales for den tid eller det kursus, der aflyses for sent, uanset årsagen til aflysningen. Alle lovpakker er gyldige i et år og ved køreskole skift forfalder retten til tilbage betaling af resterende lovpakke.

Kørelæreskift

Du har ret til at skifte kørelærer uden ekstra omkostninger. Før du skifter til en ny kørelærer, skal alle aftalte kørelektioner aflyses rettidigt, og eventuelle betalinger skal afregnes til dine nuværende kørelærere.